Detail foto groot

Wat is dagbesteding

Onder dagbesteding verstaan we dagactiviteiten ( zowel recreatief als de uitvoering van maatschappelijke taken) , dagopvang, arbeidsmatige dagbesteding en creatieve dagbesteding.

Het gaat om de gestructureerde ondersteuning die geboden wordt door hulpverleners aan kwetsbare doelgroepen met de volgende doelstellingen:

  • het aanbrengen van ritme en structuur in de dag;
  • het onderhouden van zelfregie en verminderen van sociaal isolement;
  • het ontwikkelen van vaardigheden om de zelfredzaamheid te vergroten;
  • het bieden van een zinvolle invulling van de dag door middel van het verrichten van maatschappelijk nuttige taken;
  • het ontwikkelen van kennis en vaardigheden om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten;
  • indien nodig verlichting bieden aan de mantelzorger.